Το ΓΕΛ Απερίου Καρπάθου προχώρησε σε αδελφοποίηση με το ΓΕΛ Αρχαγγέλου Ρόδου η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αρ. 2042/03-11-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Απασχόλης κου Ιωάννη Κρητικός. Σκοπός της αδελφοποίησης είναι η από κοινού ανάπτυξη δράσεων των δύο σχολείων και η συνεργασία μαθητών/ριων και εκπαιδευτικών σε θέματα που άπτονται της σχολικής ζωής. Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 ομάδα μαθητών/ριων και από τα δύο σχολεία πραγματοποίησε διαδικτυακή συνάντηση γνωριμίας, συμμετείχαν στον εθελοντικό καθαρισμό ακτών που διοργάνωσε η HELMEPA ενώ η μαθήτρια του ΓΕΛ Απερίου Καλλιόπη Πρωτόπαπα συμμετείχε με το άρθρο της «3000 βήματα 3000 νέες ευκαιρίες» στο ηλεκτρονικό έντυπο του δημοσιογραφικού ομίλου ΕΝδράσει του ΓΕΛ Αρχαγγέλου. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων σχεδίασαν logo για την αδελφοποίηση τα οποία τέθηκαν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν 142 μαθητές/ριες και καθηγητές/ριες του ΓΕΛ Αρχαγγέλλου Ρόδου και του ΓΕΛ Απερίου και επιλέχθηκε το logo του εκπαιδευτικού του ΓΕΛ Αρχαγγέλου κου Γρηγόρη Δρακόπουλος.

Περισσότερα για το ιστορικό της αδελφοποίησης στο άρθρο του εκπαιδευτικού του ΓΕΛ Αρχαγγέλου κου Γρηγόρη Δρακόπουλος στην εφημερίδα «Δημοκρατική»:

https://www.dimokratiki.gr/04-11-2022/adelfopoiisi-gel-archaggeloy-gel-aperioy/?fbclid=IwAR3CEV9_F7dN41FC1nvHa91vc8AbTzI5m9oHQKjqFexW1QwT6YITTYeduhk