ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του λιμενικού σώματος www.hcg.gr η προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ-ΕΛ. ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων.
Προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων: 01/02/2024-14/02/2/2024. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα διεκπεραιώνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες στο Παράρτημα Α΄ της προκήρυξης και χωρίς να αποστέλλεται ταχυδρομικά οιοδήποτε έγγραφο.
Για περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://shorturl.at/pFNQ8.