ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ σχολικού έτους 2023-2024 (μαθητές και απόφοιτοι)

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/τριες και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ).

Ο/Η υποψήφιος/α συμπληρώνει χειρόγραφα την Α-Δ και στη συνέχεια την υποβάλλει στο Λύκειο (έχοντας μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο για ταυτοποίηση στοιχείων) για ηλεκτρονική καταχώρηση ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, ή, αν πρόκειται για απόφοιτο, στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Γενικό Λύκειο.

Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα myschool εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Ο/Η υποψήφιος/α ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο κατάθεσης.

Σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε,  τότε θα πρέπει να μεταβεί στο Λύκειο κατάθεσης της αρχικής Α-Δ όπου θα ζητήσει την ακύρωση της προηγούμενης και την υποβολή νέας με την ίδια ως άνω διαδικασία.

 

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης είναι από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023. Τονίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση – Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου σχετικά με την υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ σχολικού έτους 2023-2024 μπορείτε να δείτε εδώ: Κείμενο εγκυκλίου

Το έντυπο Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις (μαθητών ή αποφοίτων) των ΓΕΛ σχολικού έτους 2023-2024 μπορείτε να δείτε εδώ: Έντυπο Αίτησης-Δήλωσης

Τις οδηγίες για την Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής μαθητή-αποφοίτου στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ σχολικού έτους 2023-2024 μπορείτε να δείτε εδώ: Οδηγίες για την Αίτηση-Δήλωση

Τον πίνακα με τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και επιστημονικό πεδίο μπορείτε να δείτε εδώ:  Πίνακας μαθημάτων