Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης προσφορών για την πολυήμερη εκδρομή της Γ΄Λυκείου στην Κωνσταντινούπολη μετά την επαναπροκήρυξη και επιλέχθηκε το ταξιδιωτικό γραφείο που θα υλοποιήσει την εκδρομή. Για το κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ.