Όσοι/ες συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2024 και όσοι 
ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση με το 10%, μπορούν να προσέρχονται στο 
σχολείο, ώστε να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) για 
την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου, από την Τετάρτη 19 
Ιουνίου ως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου, και ώρες 9.00-12.00.