Διαδικτυακές ενημερώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού

Το ΓΕΛ Απερίου Καρπάθου αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της διαρκούς ενημέρωσης των μαθητών/ριων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού συμμετείχε στις ακόλουθες διαδικτυακές ενημερώσεις:

  1. Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 στην ενημέρωση από την HELMEPA- Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος για τα επαγγέλματα του γαλάζιου τομέα της οικονομίας.
  2. Την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης.
  3. Την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
  4. Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 στην ενημέρωση από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τις ενημερώσεις παρακολούθησαν μόνο οι μαθητές/ριες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και διοργανώθηκαν από την Διευθύντρια κα Ανδριανή Αραμπατζή. Οι μαθητές/ριες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα αντίστοιχα επαγγέλματα, τις προοπτικές που προσφέρονται, τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τις επιμέρους δράσεις των Πανεπιστημίων, να ακούσουν τις εμπειρίες φοιτητών/ριων και αποφοίτων των τμημάτων και να υποβάλλουν ερωτήσεις.