Τη Δεύτερα 19/2 και την Τρίτη 20/2 υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας ενημερωτικές δράσεις παρέμβασης ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας (ΑΔΑ: 9ΤΑΗ465ΦΥΟ-144): Τεχνικές χαλάρωσης για την πρόληψη και τον έλεγχο του στρες (για τα τμήματα Γ1 και Γ2).

Την Τετάρτη 21/2/2024, υλοποιήθηκαν ενημερωτικές δράσεις παρέμβασης ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας: Πρόληψη των λοιμώξεων HIV-AIDS, Ηπατίτιδες (για τα τμήματα Β1 και Β2) και Εκφοβισμός στον φυσικό και διαδικτυακό χώρο (Α2).

Θερμές ευχαριστίες στην Υπεύθυνη του προγράμματος κα Τζανάκη.