Στα πλαίσια του προγράμματος Tipping Point που υλοποιήθηκε τη φετινή χρονιά στο σχολείο μας, οι μαθητές της Α΄ Λυκείου είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν διαδικτυακά με πολλούς ανθρώπους από διάφορους επαγγελματικούς χώρους.

Είχαν έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν τα επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν καθώς και να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές που θα μπορούσαν να έχουν μετά το Λύκειο. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ Λυκείου, είχαν, σε κάθε διαδικτυακή συνάντηση, τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματα τους σχετικά με τα επαγγέλματα, με αποτέλεσμα να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας κάθε επαγγέλματος, να μάθουν τους διαφορετικούς τομείς που ασχολείται το κάθε επάγγελμα καθώς και οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες που ενδεχομένως να τους προβληματίζουν (για παράδειγμα οι οικονομικές απολαβές ή η επαγγελματική ανέλιξη που παρουσιάζεται σε κάθε περίπτωση). Μέσα από τις διαδικτυακές συναντήσεις του προγράμματος, οι μαθητές/τριες γνώρισαν πολλά επαγγέλματα όπως το επάγγελμα του ψυχολόγου, του προπονητή, του εικαστικού κ.ά. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές/τριες προβληματίστηκαν, ρώτησαν, έμαθαν, κατανόησαν και πιθανόν να έχουν σχηματίσει μια σκέψη ή γνώμη για το τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον και ποιο επάγγελμα τους ταιριάζει.