Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2023, υλοποιήθηκε διαδικτυακή συνομιλία  των μαθητών/τριών  της Α΄ Λυκείου, την έκτη και έβδομή διδακτική ώρα, με τον Δρ. Χάρη Ραϊτσίνη, που είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής Marie Curie του Universidad Complutense de Madrid, προκειμένου να τιμήσει την «Ημέρα του Ερευνητή 2023 (27/9/2023)».

Ο Δρ. Ραϊτσίνης ενημέρωσε τους/τις μαθητές/τριες για την «Ημέρα του Ερευνητή», την έννοια, τις προϋποθέσεις και τους φορείς της επιστημονικής έρευνας, τη διάχυση, τη χρηματοδότηση, τα προβλήματα και τα βασικά χαρακτηριστικά της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας, το φαινόμενο του brain drain και την υποτροφία Marie Curie της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη συνέχεια έλαβε χώρα μία ελεύθερη συζήτηση με τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου. Ο εισηγητής που προσπάθησε να απαντήσει τα ερωτήματα και να λύσει τις

Απορίες, ώστε να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τη διαδικασία και τις προοπτικές της επιστημονικής έρευνας.