Ανακοινώνεται στους υποψηφίους και αποφοίτους του ΓΕΛ Απερίου ότι από την Δευτέρα 19 Ιουνίου έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 και ώρες 9:00-12:00 μπορούν να προσέρχονται στο Λύκειο για να πάρουν κωδικό για την υποβολή μηχανογραφικού για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.  Κωδικό μπορούν να πάρουν:

α) οι απόφοιτοι του σχολικού έτους 2022-2023 που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και επιθυμούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή κάποιο Δ.ΙΕΚ

β) οι απόφοιτοι του σχολικού έτους 2022-2023 που δεν συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και επιθυμούν να εισαχθούν σε κάποιο Δ.ΙΕΚ

γ) οι απόφοιτοι του 2021 και του 2022 που επιθυμούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το 10%.