Την Τρίτη 5/12/23 και Πέμπτη 7/12/23 υλοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια για το Γ2 και Γ1 αντίστοιχα (σε κενό εκπαιδευτικού) με θέμα: “Οι πανδημίες στην ιστορία: κριτική σκέψη και παραπληροφόρηση”. Τα δύο εργαστήρια που στηρίχθηκαν στο εκπαιδευτικό υλικό του ΚΕΠΕΑ Δραπετσώνας “ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ COVID-19: εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την κατανόηση της πανδημίας από τη σκοπιά της εκπαίδευσης για την αειφορία”, ακολούθησαν τεχνικές που ευνοούν την καλλιέργεια της ιστορικής και κριτικής σκέψης (σχολιασμός και κριτική επεξεργασία φωτογραφιών, κριτική ανάλυση λόγου και επεξεργασία πληροφορίας, ιεράρχηση και ανάδειξη αλληλεπιδράσεων μεταξύ ατομικού, κοινωνικού και πολιτικού επιπέδου). Στόχος της πρώτης δραστηριότητας ήταν η κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι ερμηνείες για τις πανδημίες στο παρελθόν ως προς τις κοινωνικές αντιδράσεις και τις κρατικές πολιτικής διαχείρισής της (μελέτη περίπτωσης: πανώλη 14ος αιώνας π.Χ, Κεντρική Ευρώπη). Στόχος της δεύτερης δραστηριότητας ήταν η εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις ιδέες με τα οποία εξηγούμε σήμερα τον «κύκλο ζωής» μιας πανδημίας καθώς και η διασύνδεση των χαρακτηριστικών αυτών με τις δυνατές στρατηγικές διαχείρισής της. Στόχος της τρίτης δραστηριότητας ήταν η διάκριση μεταξύ μιας ψευδούς είδησης και μιας θεωρίας συνωμοσίας με παραδείγματα από τις αντιλήψεις που κυριάρχησαν σε σχέση με την πανδημία. Με την τελική δραστηριότητα, οι ομάδες εντόπισαν τους τρόπους με τους οποίους μια φωτογραφία μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο παραπληροφόρησης και συνωμοσιολογίας.
Μπορείτε να δείτε εδώ την παρουσίαση: https://shorturl.at/ekwQ0
Ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό μέρος του οποίου μπορεί να εφαρμοστεί και στα εργαστήρια δεξιοτήτων για το γυμνάσιο μπορείτε να δείτε εδώ: https://shorturl.at/uwEOS