Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ.1/ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr).

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  1. Η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές θα πραγματοποιηθεί με κωδικούς ΓΓΠΣΨΔ (TaxisNet).
  2. Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣΨΔ (TaxisNet) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως «Κηδεμόνας E-eggrafes» στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια.
  3. Για να γίνει αυτό, και, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σας, θα πρέπει: α. ο γονέας/κηδεμόνας που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, δηλαδή ο «Κηδεμόνας E-eggrafes», να συμπληρώσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και β. ο έτερος κηδεμόνας να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση που τον αφορά.
  4. Τα πρότυπα των υπεύθυνων δηλώσεων μπορείτε να δείτε εδώ:

Α. Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα E-eggrafes  : https://shorturl.at/ikTW0

Β. Υπεύθυνη δήλωση έτερου κηδεμόνα : https://shorturl.at/rMR04

  1. Οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις αποστέλλονται ή κατατίθενται στο σχολείο έως τις 22-4-2024, είτε με το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ) είτε μέσω Gov.gr https://shorturl.at/osET5.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε την Ενημερωτική Επιστολή: https://shorturl.at/ijyZ8