Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

 Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η προκήρυξη (https://drive.google.com/file/d/1CKFBRuCMUGyXUyroHGAhU4kDtYl9WIxK/view?usp=sharing) για την εισαγωγή των υποψηφίων στις  Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο  ακαδημαϊκού έτους  2024 -2025.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για τον Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού σώματος (www.fireservice.gr) από την Τρίτη 19/3/2024 έως και την Τρίτη 26/2/2024.

 

Μετά την υποβολή της αίτησης, η υποβολή όλων των υποχρεωτικών  δικαιολογητικών (παράγραφος 2 ΚΕΦ.Γ΄ της προκήρυξης) και των κατά περίπτωση ειδικών κατηγοριών (παράγραφος 3 ΚΕΦ. Γ της προκήρυξης) διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά με σάρωση σε μορφή pdf και αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dikaiol@psnet.gr από την Τετάρτη20/3/2024 έως και την Πέμπτη 28/3/2024.