24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΡΧ 496 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ