Συνεργασία του ΓΕΛ Απερίου με το Πανεπιστήμιο του Μίνστερ της Γερμανίας

Το ΓΕΛ Απερίου Καρπάθου συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Μίνστερ της Γερμανίας ως προς την υποδοχή φοιτητών/ριών  παιδαγωγικών τμημάτων του Πανεπιστήμιου για πρακτική άσκηση. Το Πανεπιστήμιο του Μίνστερ είναι το πέμπτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της 
Γερμανίας. 

Σχετικές πληροφορίες για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου

https://www.uni-muenster.de/Lehrerbildung/en/lehramtsstudium/international/aufenthaltsformen.html