Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες : https://drive.google.com/file/d/1xdtdi9Cl-ao0KK2ALj5AcfV5DGVBo7vo/view?usp=sharing

 

 

Επίσης, έχουν ανακοινωθεί οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες έχουν οριστεί ως έδρες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Για περισσότερες  πληροφορίες εδώ: https://drive.google.com/file/d/1dw-ZQLwz62Dkb74cZOOSGEFiCF7iung8/view?usp=sharing