Ώρες για γονείς

Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους/τις καθηγητές/ριες τις μέρες και ώρες που αναφέρονται στο παρακάτω αρχείο. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά στο 2245031489 είτε δια ζώσης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έρθετε σχολείο, συστήνεται να επικοινωνήσετε πιο πριν με το σχολείο για το ενδεχόμενο απουσίας του/ της καθηγητή/τριας λόγω αδείας.

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 2023-24 (01-12-2023)