Το ΓΕΛ Απερίου για δεύτερη χρονιά υλοποιεί το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού “MyCareer” του Junior Achievement Greece στους/στις μαθητές/ριες της Α Λυκείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές/ριες συμπληρώνουν ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, συμμετέχουν σε μια ομαδική συνεδρία με το τμήμα τους με ένα Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και εφόσον το επιθυμούν προχωρούν σε ατομική συνεδρία με τον σύμβουλο. Την υλοποίηση του προγράμματος ανέλαβε η Διευθύντρια κα Ανδριανή Αραμπατζή.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

https://jagreece.org/programs/mycareer/